en   srp me

Courses

Free

Kako unaprijediti ponudu koristeći marketinške alate

Kompanije koje su usmjerene na potrebe kupaca su daleko uspješnije od onih koje su fokusirane samo na proizvod/uslugu ili profit. Iz tog razloga nudimo vam trening koji će unaprediti vaša preduzetnička znanja i vještine, potrebne za održive odnose sa kupcima, kako u početnoj tako i u fazi rasta biznisa.

Kroz raznovrsne trening module ćete naučiti kako da koristite nove metode u otkrivanju i privlačenju kupaca, prilagodite proizvod/uslugu kupcima, koristite optimalni marketing mix, kreirate usluge i proizvode u odnosu na potrebe kupaca i sa njima uspostavite dugoročno održive odnose.

Uz svaki modul je potrebno uraditi vježbu.

 

Pregled kursa

Kratak opis kursa tj. Koje će teme istraživati

 Nove metode u otkrivanju i privlačenju kupaca

 Prilagodjavanje proizvoda/usluge kupcima i predlog jedinstvene vrijednosti

 Korišćenje optimalnog marketing miksa

 Kreiranje proizvoda/usluge i uspostavljanje održivog odnosa sa kupcima

 Promocija na društvenim mrežama

Ciljevi učenja:

Do kraja ovog treninga vi ćete steći osnovna znanja o efikasnom korišćenju marketinških alata i unaprediti znanja i vještine, neophodne za uspješan početak poslovanja.

Priprema prije treninga:

Svaki modul predstavlja cjelinu za sebe, tako da nije neophodna posebna priprema. Potrebno je samo da se uradi vežba nakon odslusanog modula.

 FINALNA Aktivnost:

Finalna aktivnost je izrada marketing plana. Takođe, polaznici će moći da razmenjuju iskustva na Forumu, kao i da komuniciraju sa predavačem.

Meet Our Teacher

Contact Us

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

Bar 83000

Montenegro

Email: info@smartincubator.me

Fax: +382 30 313 712

Webistewww.smartincubator.me

Smart Incubator is the eLearning platform supported by the British Council through the project Digital Cities. It allows the online delivery of training, optimizing time and reducing costs associated with traditional learning methods.