en   srp me

Courses

Free

Kako napisati Biznis Plan

Poslije završetka ovog kursa, bićete u stanju da uradite sljedeće: Objasnite svrhu biznis plana ,Identifikujete osnovne komponente biznis plana ,  Pripremite koncizan izvršni sažetak Potpuno opišete osnovne elemente vaše organizacije, preduzeća ili preduzetničkog poduhvata , Razumijete svrhu i pripremu osnovnih finansijskih podataka , Efikasno  i profesionalno pripremite i prezentirate biznis plan. 

 Vrijeme koje je potrebno da odvojite za kurs

Oko 2 sata video materijala + pola sata vježbe po modulu

Ukupno: 4, 5 sata

Pregled kursa

Pokazaćemo vam ukratko kako napisati BIZNIS PLAN, korak po korak. U svakom koraku daćemo vam pregled onoga što treba da uradite, uz mnoštvo korisnih savjeta i informacija.

U okviru predavanja upoznaćemo vas sa time šta se podrazumijeva pod biznis planom i sa njegovim osnovnim karakteristikama, a zatim ćemo objasniti i šta sve mora konkretni plan da sadrži, odnosno na koji način se mogu efekti određene investicije procijeniti.

Ponudićemo ona znanja koja su vezana za oblast finansiranja, a u smislu da ćete naučiti što su to osnovna, a što obrtna sredstva i na koji način se vrši njihovo finansiranje, te će biti riječi i o različitim izvorima kroz koje se omogućuje finansiranje.

 Ciljevi učenja:

Do kraja ovog treninga vi ćete steći:

Cilj kursa je da ovladate vještinom pravljenja biznis plana, odnosno naučite što je sve bitno da cjelokupni poslovni poduhvat pretočite u ozbiljan biznis plan. Cilj kursa je da razumijete osnove izrade biznis plana,  različite metodologije izrade biznis planova i da sagledate ključne djelove biznis plana.

Poslovni termini i koncepti, kao što su marketing mix, tržište,konkurencija i ostali će biti razmotreni jer su osnovni elementi uspješnog poslovanja i uspješnog biznis plana. Na ovom bazičnom kursu ćete naučiti osnovne i suštinske činjenice i pojmove koji se tiču biznis plana

 

 FINALNA Aktivnost:

Test kako ste savladali izradu biznis plana

Izradjen biznis plan u dokumntu koji smo koristili prilikom rada

Meet Our Teacher

Saša Jovanović

Saša Jovanović

Fundraising Consultant, Community Development, Value Chain Analysis

Contact Us

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

Bar 83000

Montenegro

Email: info@smartincubator.me

Fax: +382 30 313 712

Webistewww.smartincubator.me

Smart Incubator is the eLearning platform supported by the British Council through the project Digital Cities. It allows the online delivery of training, optimizing time and reducing costs associated with traditional learning methods.