en   srp me

Courses

Free

Internacionalizacija poslovanja u hotelijerstvu- kako da postanem Marriott?

Tokom ovog kursa upoznaćete se sa sledećim temama: formama rasta i razvoja hotelskih preduzeća, međunarodnim hotelskim lancima, brendovima međunarodnih hotelskih lanaca, vrstama međunarodnih hotelskih lanaca, mogućnostima za uključivanje u neki od međunarodnih hotelskih lanaca, procesom odabira pravog brenda i prednostima i nedostacima poslovanja u međunarodnim hotelskim lancima.

Ciljevi učenja:

Do kraja ovog treninga vi ćete steći: znanja iz oblasti internacionalizacije poslovanja u hotelijerstvu, poznavanje pravila poslovanja u međunarodnim hotelskim lancima, znanja vezana za mogućnosti pristupa međunarodnim hotelskim lancima I steći ćete jasnu sliku u trenutnom stanju  na međunarodnom hotelskom tržištu

Vrijeme koje je potrebno da odvojite za kurs

Za ovaj kurs je potrebno da izdvojite 4 sata, s tim što predlažem da kurs pratite dva dana po 2 sata budući da ću vas upoznati sa mnogo novih infomacija I trebaće vam malo vremene da ih usvojite I sistematizujete. (preporuka posebno važi za one koji se prvi put srijeću sa tematikom internacionalizacije hotelskog poslovanja sa akcentom na međunarodne hotelske lance)

Priprema prije treninga:

Trening je namjenjen kako onima koji se prvi put srijeću sa pojmovima međunardnih hotelskih lanaca tako i onima kojim svoja znanja žele da unaprijede te s toga uslovljenosti praćnjem nekog drugog treninga nema.

Meet Our Teacher

Andrea Kavaric

Andrea Kavaric

Hotel Managment

Contact Us

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

Bar 83000

Montenegro

Email: info@smartincubator.me

Fax: +382 30 313 712

Webistewww.smartincubator.me

Smart Incubator is the eLearning platform supported by the British Council through the project Digital Cities. It allows the online delivery of training, optimizing time and reducing costs associated with traditional learning methods.